Privacy Verklaring

HortiWorks Holland gevestigd en kantoorhoudende te Dinteloord (4671 EC) aan de Wilhelminastraat 29, hierna te noemen “HortiWorks Holland” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. HortiWorks Holland verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert HortiWorks Holland u over de manier waarop HortiWorks Holland uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door HortiWorks Holland worden aangeboden op www.hortiworks.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

 1. Persoonlijk

HortiWorks Holland gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. HortiWorks Holland past wat u op www.hortiworks.nl ziet aan op uw interesses. HortiWorks Holland gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft HortiWorks Holland uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. HortiWorks Holland verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.hortiworks.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft HortiWorks Holland uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als HortiWorks Holland dat doet.

 1. Uw account

In uw account op www.hortiworks.nl slaat HortiWorks Holland onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.

 1. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. HortiWorks Holland registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt HortiWorks Holland gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. HortiWorks Holland heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt HortiWorks Holland samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van HortiWorks Holland meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via In de nieuwsbrief footer.

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of HortiWorks Holland over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt HortiWorks Holland bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt HortiWorks Holland om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 1. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.hortiworks.nl houdt HortiWorks Holland uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan HortiWorks Holland haar aanbod aan u daarop aanpassen. HortiWorks Holland gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.hortiworks.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 1. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan HortiWorks Holland uw kredietwaardigheid toetsen. HortiWorks Holland kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan HortiWorks Holland uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 1. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt HortiWorks Holland deze gegevens net zoals die van andere klanten van HortiWorks Holland.

 1. Social media

Op sommige plekken op www.hortiworks.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. HortiWorks Holland krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 

 1. HortiWorks Holland geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 • De doorgifte geschiedt aan een door HortiWorks Holland voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden HortiWorks Holland een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • HortiWorks Holland op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 

 1. HortiWorks Holland maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die HortiWorks Holland ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@hortiworks.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

 

 1. Het is mogelijk dat HortiWorks Holland tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.hortiworks.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid HortiWorks Holland

 

 1. HortiWorks Holland heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die HortiWorks Holland verwerkt ten behoeve van www.hortiworks.nl. HortiWorks Holland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 

 1. HortiWorks Holland bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.hortiworks.nl, tenzij HortiWorks Holland op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 

 1. HortiWorks Holland behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hortiworks.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hortiworks.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.hortiworks.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 27-12-2018.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wij, HortiWorks Holland behouden ons alle rechten voor